Het Klokgeveltje en het Schoutenhuis

Een van de oudste panden van het dorp is het Klokgeveltje. Al in 1634 wordt dit pand genoemd. Op dat moment woont de biersteker (handelaar in bier) Mattheus Bake in het Klokgeveltje. In 1722 verkopen zijn achterkleinkinderen het Klokgeveltje aan een broodbakker. Hierna is het gebouw van 1806 tot 1947 een slagerij.

Een van de oudste panden van het dorp is het Klokgeveltje. Al in 1634 wordt dit pand genoemd. Op dat moment woont de biersteker (handelaar in bier) Mattheus Bake in het Klokgeveltje. In 1722 verkopen zijn achterkleinkinderen het Klokgeveltje aan een broodbakker. Hierna is het gebouw van 1806 tot 1947 een slagerij.

Na 1947 zijn verschillende winkels in het pand gevestigd. Vanaf 1975 tot heden is het Klokgeveltje weer gewoon een woonhuis.

Rechts naast het Klokgeveltje zit een groen luik op straathoogte. De kelder onder de opkamer van het tegenwoordige Kruidvat behoort tot het Klokgeveltje. In 1643 vroeg de toenmalige eigenaar van het rechter perceel aan Mattheus Bake of hij een opkamer op de reeds bestaande kelder mocht bouwen. Dit werd toegestaan en verklaart deze vreemde constructie die tot de dag van vandaag nog geldt.

Het pand links van het Klokgeveltje is het Schoutenhuis. Dit huis is in 1810 gebouwd/verbouwd door Jan Huijser, de laatste schout en later de eerste burgemeester van Hillegom. In 1824 al verkocht hij het grote huis aan de dorpsdokter. Hierna is het huis tot 1974 het onderkomen geweest van de plaatselijke dokter. Nu zijn in dit rijksmonument een makelaar en kleine dienstverlenende ondernemingen gevestigd.

Beide panden zijn rijksmonumenten en maken deel uit van het beschermd dorpsgezicht Kerkplein. Hierdoor zijn deze prachtige panden verzekerd tegen aanpassing en aantasting.