Geschiedenis sinds 1198

De geschiedenis van Lisse gaat al meer dan 800 jaar terug, tot het jaar 1198. De naam van het dorp werd toen voor het eerst in een officieel document genoemd.  

Lisse is ontstaan in de vroege middeleeuwen op de meest oostelijke strandwal (duinenrij). Het gebied bestond toen nog uit strandwallen en moerassige valleien en het was gedeeltelijk ook zwaar bebost. Rond 1200 bestond Lisse uit niet meer dan wat los verspreid liggende, zogenoemde langgevelboerderijen, waarin de bevolking samen met haar dieren woonden en een mager inkomen genoot uit de jacht op konijnen, kleine veehouderij, het telen van graan en het turfsteken. Omstreeks 1250 kreeg Lisse een eigen kapel.

Door het turfsteken tot onder de waterspiegel ontstond het Haarlemmermeer, dat door stormen en golfslag steeds groter werd. Hier vond een aantal inwoners een bestaan in de visserij. Met de drooglegging van het Haarlemmermeer (1848-1852) was deze bron van inkomsten voorbij. De aanleg van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden in het midden van de zeventiende eeuw echter bracht Lisse echter andere bronnen van welvaart. Geleidelijk ontwikkelde zich ook de nijverheid. Er ontstonden leerlooierijen en vlasserijen.  Van bloembollencultuur was nog geen sprake, het bolgewas was hier in de lage landen nog totaal onbekend.

Buitenplaatsen
In de zeventiende en achttiende eeuw lieten rijke kooplieden verschillende buitenplaatsen aanleggen, waarvan alleen de Keukenhof bewaard bleef. Halverwege de negentiende eeuw werd langs de trekvaart de spoorweg Haarlem-Leiden aangelegd. Lisse kreeg in 1905 eindelijk een station, dat kort na de Tweede Wereldoorlog alweer uit de dienstregeling werd geschrapt.

Bollenstreek
Het belangrijkst voor Lisse werd de bloembollenteelt. Eind negentiende eeuw had zich het centrum van de bloembollenhandel van Haarlem naar Hillegom en Lisse verplaatst. Voor de verkoop kwam een grote bloembollenveiling tot stand. Nabij kasteel Keukenhof werd in 1949 een bloementuin aangelegd, waarvan de bloemententoonstelling grote nationale en internationale bekendheid geniet. De Keukenhof maakte Lisse tot hart van de Bollenstreek. 

Een bezoekje waard!
Je kent ze wel, de plekjes, de gebouwen, de monumenten en musea die zo kenmerkend zijn voor een stad of een dorp. Ook Lisse heeft van deze prachtige parels die een bezoek meer dan waard zijn!