Lekker Lisse 1 februari t/m  3 maart 2019

Waarschijnlijk ken je Lisse als het gezellige bloemendorp met in het voorjaar de schitterende bloemenvelden en de topattractie Keukenhof. Maar wist je ook dat Lisse steeds populairder wordt op culinair gebied? Of je nu wilt genieten van een gezellige lunch of een heerlijk diner. Je kunt terecht bij de diverse restaurants in het bloemendorp van Nederland.

Tijdens de Lekker Lisse 1+1 Gratis Weken kun je op een goede manier kennis maken met het aanbod in Lisse. 

In de periode van 1 februari t/m 3 maart 2019  worden in Lisse voor de vierde keer de Lekker Lisse 1+1 Gratis Weken gehouden. Bij diverse restaurants in Lisse kun je dan genieten van een gratis tweede actiemenu voor lunch of diner.  De actiemenu's van de restaurants zullen binnenkort op de diverse websites en/of Facebookpagina's gepubliceerd worden

 

 

Deelnemende restaurants Lekker Lisse 2019

Spelregels Lekker Lisse 1 + 1 gratis 2019

 • De actieperiode duurt van 1 februari t/m 3 maart 2019
 • Met uitzondering van 14 februari 2019 (Valentijnsdag)
 • Elk tweede, vierde, zesde etc. menu gratis. Voorbeeld: tafel van 3 personen = 2x betalen, 1x gratis
 • Elk restaurant bepaalt zijn eigen actiemenu, beschikbaarheid en actievoorwaarden.
 • Geef bij reserveren door dat u voor de Lekker Lisse 1 + 1 gratis actie komt.
 • Kijk snel bij het restaurant van je keuze en reserveer tijdig want vol = vol.


Actievoorwaarden winactie Lekker Lisse 1 + 1 gratis 2019

 • Deelname aan deze actie staat open voor alle eters van 1 februari tot en met 3 maart
 • Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
 • Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers geven Horeca Lisse toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken bij promotionele doeleinden
 • Prijswinnaars geven Horeca Lisse toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de winactie alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • Een prijs die bij de winactie wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Een prijs die bij de winactie wordt gewonnen kan niet worden geruild of in geld worden uitgekeerd.
 • De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de Horeca Lisse
 • Winnaars ontvangen binnen 1 week na het winnen van de prijs een bericht
 • De winactie is van type- en spelfouten voorbehouden
 • Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
 • Horeca Lisse is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
 • Horeca Lisse is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website. Horeca Lisse sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Horeca Lisse.
 • Horeca Lisse is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via lekkerlisse.nl. Horeca Lisse kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Heeft u vragen? Mail ons op info@dorpshartlisse.nl